تماس با ما

Contact us

فروش و حسابداری:
37608677 051
پیگیری سفارش و ارسال:
37608676 051
طراحی:
37688553 051
شبکه های اجتماعی:
2092 777 0935

مدیریت:
09158353723 ضیائی

شنبه تا  چهارشنبه 8:30 الی 16:30
پنجشنبه 8:30 الی 15

مشهد، بلوار سجاد، گلریز 4 ، یاس 3 ، پلاک 60

info@chapico.ir

Sales@chapico.ir