ردکردن این

برخی اوقات ما نقش و اهمیت بسته بندی را دست کم می‌گیریم. بی هیچ تأمل و تفکری بسته بندی محصول خریداری شده را باز می‌کنیم. غافل از آن که بسته بندی محصول پیام ها و ناگفته های بسیاری را به ضمیر ناخودآگاه ما مخابره می‌کند و تا حد زیادی تصمیم ما را برای خرید یک محصول تحت تأثیر قرار می‌دهد. بسته بندی، عنصر بسیار قدرتمندی است که ما را نسبت به خرید یک محصول تشویق و ترغیب می‌کند در حالی که خود از نقش بسیار مهم و حیاتی آن بی‌خبریم.

مدیران با تجربه و کهنه کار بازاریابی آگاهانه تصمیماتی می‌گیرند که مشتریان را به سمت خرید یک محصول سوق می‌دهد. در اختیار گرفتن قدرت خارق العاده بسته بندی عامل مهمی است که موفقیت و شکست یک محصول را رقم می‌زند. 

میلرباکس

مناسب بسته بندی و ارسال محصول

ساک خرید

مناسب تمامی فروشگاه ها و اصناف

پاکت خرید فلامینگو

مناسب فروشگاه های لباس و پوشاک های سبک

محصول خود را در دسته بندی های بالا پیدا نکردید؟

از کارشناسان چاپیکو مشاوره و راهنمایی بگیرید